Endeksler
                                        
      ÇANAKKALE ŞEHRİNE ALTIN MADALYA VERİLMESİ HAKKINDA KANUN      
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3972                       
  Kabul Tarihi      : 16/2/1994                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 19/2/1994  Sayı: 21854          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt: 33 Sayfa:           
                                        

  Madde 1 - Türk Milletince, Çanakkale savaşlarında barış ve kahramanlığımızı 
anlatarak şehit düşen, tarihimize "Çanakkale Geçilmez" yazdırtan ecdadımızın  
manevi şahsiyetlerine bir şükran nişanı olarak, üzerinde " Çanakkale Geçilmez" 
yaılı altın bir madalya ihdas edilmiştir.                    

  Madde 2 - Madalya Çanakkale Valiliği tarafından korunarak ve Çanakkale   
18 Mart Deniz Zaferi kutlamalarında vali, garnizon komutanı ve belediye başka- 
nının hazır bulunduğu bir anda Türk Bayrağı ile birlikte göndere çekilir.    

  Madde 3 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.          

  Madde 4 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.