Endeksler
                                        
           KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE              
                 KANUNU                     
                                        
  Kanun Numarası    : 3960                        
  Kabul Tarihi     : 28/12/1993                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/12/1993 Sayı: 21804            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt: 33, Sayfa:             
                                        

  Madde 1.- Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından Thalessemia ve Orak Hücreli 
Anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla koruyucu sağlık   
hizmetleri kapsamında mücadele eder.                      
  Kalıtsal kan hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele  
için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usul ve esaslar, Sağlık Bakanlı- 
ğınca çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir.                   

  Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek-19)