Endeksler

  111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,164,166 VE 167 SAYILI  
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN     
                                        
  Kanun Numarası     : 3743                        
  Kabul Tarihi      : 15/5/1991                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/5/1991 Sayı : 20876           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:            
                                        

  Madde 1 - 1. 6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 202  
Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine İlişkin 17/1/1979 Tarihli ve
19 Sayılı;                                   
  2. 10/8/1951 Tarihli ve 5842 Sayılı Denizcilik Bankası T.A.O.Kanununun 19  
uncu Maddesi, 7/3/1954 Tarihli ve 6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğı Kanununun 10 uncu Maddesi ile 4/5/1960 Tarihli ve 7470 Sayılı T.C.Turizm Ban-
kası Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 24/9/1982 Tarihli ve 
47 Sayılı;                                   
  3. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında    
11/4/1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Madde- 
sinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 5/10/1983 Tarihli ve 89 Sayılı;
  4. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 
94 Sayılı;                                   
  5. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve
95 Sayılı;                                   
  6. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 96 Sa- 
yılı;                                      
  7. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 97 
Sayılı;                                     
  8. Türkiye Petrol Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 98 Sayılı; 
  9. Etibank Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 99 Sayılı;        
  10. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983  
Tarihli ve 100 Sayılı;                             
  11. Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 18/11/1983 
Tarihli ve 101 Sayılı;                             
  12. Türkiye Kimya Sanayii Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 102 
Sayılı;                                     
  13. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983  
Tarihli ve 103 Sayılı;                             
  14. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında
28/10/1983 Tarihli ve 104 Sayılı;                        
  15. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kuruluşu Hakkında 18/11/1983 Tarihli ve
105 Sayılı;                                   
  16. Sümerbank Genel Müdürlüğünün Kuruluşuna İlişkin 28/10/1983 Tarihli ve 106
Sayılı;                                     
  17. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli 
ve 107 Sayılı;                                 
  18. Devlet Yatırım Bankası Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 108 Sayı- 
lı;                                       
  19. Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş.Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 
109 Sayılı;                                   
  20. Türkiye Elektrik Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 110 Sayı-
lı;                                       
  21. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve
111 Sayılı;                                   
  22. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 
112 Sayılı;                                   
  23. Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 113 Sayı-
lı;                                       
  24. Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve  
114 Sayılı;                                   
  25. Et ve Balık Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 115 Sayılı;  
  26. Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Kuruluşu Hakkında     
28/10/1983 Tarihli ve 116 Sayılı;                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek-9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  27. Türkiye Denizcilik Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 117  
Sayılı;                                     
  28. Türkiye Şeker Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 118 
Sayılı;                                     
  29. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kuru- 
luşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 119 Sayılı;                 
  30. Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 120 Sayılı;               
  31. Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 121 Sayılı;
  32. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli
ve 122 Sayılı;                                 
  33. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş.Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Ta- 
rihli ve 123 Sayılı;                              
  34. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında 14/11/1983 Tarihli ve 164
Sayılı;                                     
  35. Nükleer Elektrik Santralları Kurumu Kuruluşu Hakkında 14/11/1983 Tarihli
ve 166 Sayılı;                                 
  36. Anadolu Bankası T.A.Ş.Kuruluşu Hakkında 14/11/1983 Tarihli ve 167 Sayı- 
lı;                                       
  Kanun Hükmünde Kararnameler tümü ile yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.