Endeksler
               7229-7231                     
                                        
      BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN             
      EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN             
         DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK TESCİLİNE                
             İLİŞKİN KANUN                     
                                        
  Kanun Numarası    : 3716                        
  Kabul Tarihi     : 8/5/1991                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 16/5/1991 Sayı: 20873            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa :            
                                        
  Durumu        : Bu Kanunun 14 üncü maddesi, yayımından itibaren   
              beş yıl sonra yürürlükten kalkacağı hükmünü     
              içerdiği ve belirlenen süre 16/5/1996 tarihinde   
              sona erdiği için, Kanun metni Külliyattan çıka-   
              rılmıştır.