Endeksler
                                        
           130 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası    : 3644                         
  Kabul Tarihi     : 9.5.1990                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 20.5.1990   Sayı: 20523          
  Yayımlandığı Düstur : Tertip:5  Cilt:29  Sayfa:105           
                                        
                                        

  Madde 1 - 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak
ve merkezi Sincik Köyü olmak ve burada aynı adla bir belediye kurulmak üzere,  
Adıyaman İlinde Sincik adıyla,                         
  2. Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Tut Bu-
cak merkezi olmak üzere, Adıyaman İlinde Tut adıyla,              
  3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve mer- 
kezi Çobanlar Bucak merkezi olmak üzere, Afyon İlinde Çobanlar adıyla,     
  4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Evciler
Kasabası olmak üzere, Afyon İlinde Evciler adıyla,               
  5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve mer- 
kezi Hocalar Bucak merkezi olmak üzere, Afyon İlinde Hocalar adıyla,      
  6. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve mer- 
kezi Kızılören Kasabası olmak üzere, Afyon İlinde Kızılören adıyla,       
  7. Ekli (7) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve mer- 
kezi Eskil Kasabası olmak üzere, Aksaray İlinde Eskil adıyla,          
  8. Ekli (8) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve mer- 
kezi Ağaçlı Kasabası olmak ve Ağaçlı Belediyesinin adı Gülağaç olarak değişti- 
rilmek üzere, Aksaray İlinde Gülağaç adıyla,                  
  9. Ekli (9) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Hamam- 
özü Bucak merkezi olmak üzere, Amasya İlinde Hamamözü adıyla,          
  10.Ekli (10) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Akyurt
Bucak merkezi olmak üzere, Ankara İlinde Akyurt adıyla,             
  11.Ekli (11) sayılı listede adları yazılı mahalle ve köyleri kapsamak ve  
Etimesgut semti ile aynı listede yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir
belediye kurulmak üzere, Ankara İlinde Etimesgut adıyla,            
  12.Ekli (12) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Evren 
Kasabası olmak üzere, Ankara İlinde Evren adıyla,                
  13.Ekli (13) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Aydınkent Bucağının merkezi olan İbradı Kasabası olmak üzere, Antalya İlin-
de İbradı adıyla,                                
  14.Ekli (14) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kemer 
Bucak merkezi olmak üzere, Antalya İlinde Kemer adıyla,             
  15.Ekli (15) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kar- 
puzlu Bucak merkezi olmak üzere, Aydın İlinde Karpuzlu adıyla,         
-----------------------------------                       
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler için 20/5/1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Ga- 
  zete'ye bakınız.                              
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  16. Ekli (16) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Köşk 
Bucak merkezi olmak üzere, Aydın İlinde Köşk adıyla,              
  17. Ekli (17) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Yenihisar Kasabası olmak üzere, Aydın ilinde Yenihisar adıyla,       
  18. Ekli (18) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ar- 
mutova Bucağının merkezi olan Gömeç Kasabası olmak üzere, Balıkesir İlinde Gömeç
adıyla,                                     
  19. Ekli (19) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi İnhi-
sar Bucak merkezi olmak üzere, Bilecik İlinde İnhisar adıyla,          
  20. Ekli (20) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yedi-
su Bucak merkezi olmak üzere, Bingöl İlinde Yedisu adıyla,           
  21. Ekli (21) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Çi- 
limli Bucak merkezi olmak üzere, Bolu İlinde Çilimli adıyla,          
  22. Ekli (22) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Dört-
divan Bucak merkezi olmak üzere, Bolu İlinde Dörtdivan adıyla,         
  23. Ekli (23) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yeni-
çağa Bucak merkezi olmak üzere, Bolu İlinde Yeniçağa adıyla,          
  24. Ekli (24) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Al- 
tınyayla Bucak merkezi olan Dirmil Kasabası olmak ve Dirmil Belediyesinin adı  
Altınyayla olarak değiştirilmek üzere, Burdur İlinde Altınyayla adıyla,     
  25. Ekli (25) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Çavdır Bucak merkezi olmak üzere, Burdur İlinde Çavdır adıyla,     
  26. Ekli (26) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Çeltikçi Bucak merkezi olmak üzere, Burdur İlinde Çeltikçi adıyla,   
  27. Bursa İli Yıldırım İlçesi Gürsu Bucağına bağlı Hamamlıkızık Köyü Yıldı- 
rım İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak ve ekli (27) sayılı listede adları yazılı 
köyleri kapsamak ve merkezi Gürsu Bucak merkezi olmak üzere, Bursa İlinde Gürsu 
adıyla,                                     
  28. Ekli (28) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kes- 
tel Kasabası olmak üzere, Bursa İlinde Kestel adıyla,              
  29. Ekli (29) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bay- 
ramören Bucak merkezi olmak üzere, Çankırı İlinde Bayramören adıyla,      
  30. Ekli (30) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kor- 
gun Bucak merkezi olmak üzere, Çankırı İlinde Korgun adıyla,          
  31. Ekli (31) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Dodurga Kasabası olmak üzere, Çorum İlinde Dodurga adıyla,       
  32. Ekli (32) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kara-
ören Kasabası olmak üzere, Çorum İlinde Oğuzlar adıyla,             
  33. Ekli (33) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Büyük Laçin Bucak merkezi ile Küçük Laçin Köyü birlikte olmak ve Laçin 
adıyla bir belediye kurulmak üzere, Çorum İlinde Laçin adıyla,         
  34. Ekli (34) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Akköy Kasabası olmak üzere, Denizli İlinde Akköy adıyla,        
  35. Ekli (35) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Baklan Bucak merkezi olmak üzere, Denizli İlinde Baklan adıyla,     
  36. Ekli (36) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bey- 
ağaç Kasabası olmak üzere, Denizli İlinde Beyağaç adıyla,            
  37. Denizli İli Çardak İlçesi Bozkurt Bucağına bağlı Avdan, Dutluca, İnce- 
lertekkesi ve Söğüt köyleri Çardak İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak, ekli (37) 
sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Bozkurt Bucak
merkezi olmak üzere, Denizli İlinde Bozkurt adıyla,               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   38. Ekli (38) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Kocaköy Kasabası olmak üzere, Diyarbakır ilinde Kocaköy adıyla,     
   39. Edirne İli Merkez İlçesi Süloğlu Bucağına bağlı Hacıumur Köyü Merkez  
İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak, ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyleri
kapsamak ve merkezi Süloğlu Bucak merkezi olmak üzere, Edirne İlinde Süloğlu  
adıyla,                                     
   40. Ekli (40) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ala-
cakaya Kasabası olmak üzere, Elazığ İlinde Alacakaya adıyla,          
   41. Ekli (41) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ka- 
rakulak Bucak merkezi olan Otlukbeli Kasabası olmak üzere,Erzincan İlinde Otluk-
beli adıyla,                                  
  42. Ekli (42) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Ilıca Bucak merkezi olmak üzere, Erzurum İlinde Ilıca adıyla,       
  43. Ekli (43) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Günyüzü Bucak merkezi olmak üzere, Eskişehir ilinde Günyüzü adıyla,   
  44. Ekli (44) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak, merkezi Hanköy 
Kasabası olmak ve Hanköy Belediyesinin adı Han olarak değiştirilmek üzere, Eski-
şehir İlinde Han adıyla,                            
  45. Ekli (45) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Mi- 
halgazi Bucak merkezi olmak üzere, Eskişehir İlinde Mihalgazi adıyla,      
  46. Ekli (46) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Barak
Bucağının merkezi olan Karkamış Kasabası olmak üzere, Gaziantep İlinde Karkamış 
adıyla,                                     
  47. Ekli (47) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyleri kapsamak
ve merkezi Nurdağı Kasabası olmak üzere, Gaziantep İlinde Nurdağı adıyla,    
  48. Ekli (48) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi   
Çanakçı Bucak merkezi olmak üzere, Giresun ilinde Çanakçı adıyla,        
  49. Ekli (49) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Güce 
Kasabası olmak üzere, Giresun İlinde Güce adıyla,                
  50. Ekli (50) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Uluköy Kasabası olmak, Uluköy Belediyesinin adı Kürtün olarak değiştirilmek
üzere, Gümüşhane İlinde Kürtün adıyla,                     
  51. Ekli (51) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Belen
Bucak merkezi olmak üzere, Hatay İlinde Belen adıyla,              
  52. Ekli (52) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kumlu
Bucak merkezi olmak üzere, Hatay İlinde Kumlu adıyla,              
  53. Ekli (53) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Gönen Kasabası olmak üzere, Isparta İlinde Gönen adıyla,        
  54. Ekli (54) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yeni-
şarbademli Bucak merkezi olmak üzere, Isparta İlinde Yenişarbademli adıyla,   
  55. Ekli (55) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Çamlıyayla Bucak merkezi olmak üzere, İçel İlinde Çamlıyayla adıyla,  
  56. Ekli (56) sayılı listede adları yazılı mahalleleri kapsamak ve Bayrampa-
şa Semti ile listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir be- 
lediye kurulmak üzere, İstanbul İlinde Bayrampaşa adıyla,            
  57. Ekli (57) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ekin-
özü Kasabası olmak üzere, Kahramanmaraş İlinde Ekinözü adıyla,         
  58. Ekli (58) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Nur- 
hak Bucak merkezi olmak üzere, Kahramanmaraş İlinde Nurhak adıyla,       
  59. Ekli (59) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Başyayla Kasabası olmak üzere, Karaman İlinde Başyayla adıyla,       
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  60. Ekli (60) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Sarıveliler Kasabası olmak üzere, Karaman İlinde Sarıveliler adıyla,    
  61. Ekli (61) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ağlı 
Bucak merkezi olmak üzere, Kastamonu İlinde Ağlı adıyla,            
  62. Ekli (62) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak, Doğanyurt Bucak
merkezi merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere, Kastamonu İlinde 
Doğanyurt adıyla,                                
  63. Ekli (63) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Gökçeağaç  
Bucağının merkezi olan Hanönü Kasabası merkez olmak üzere, Kastamonu İlinde   
Hanönü adıyla,                                 
  64. Ekli (64) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Sey- 
diler Bucak merkezi olmak üzere, Kastamonu İlinde Seydiler adıyla,       
  65. Ekli (65) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Çukur Bucak merkezi olmak ve Çukur Belediyesinin adı Özvatan olarak de- 
ğiştirilmek üzere, Kayseri İlinde Özvatan adıyla,                
  66. Ekli (66) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bah- 
şili Kasabası olmak üzere, Kırıkkale İlinde Bahşili adıyla,           
  67. Ekli (67) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Balışeyh Bucak merkezi olmak üzere, Kırıkkale İlinde Balışeyh adıyla,  
  68. Kırıkkale ili Keskin İlçesi Çelebi Bucağına bağlı Köprüköy Belediyesi, 
Keskin İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak ve ekli (68) sayılı listede adları yazı-
lı köyleri kapsamak ve merkezi Çelebi Bucak merkezi olmak üzere, Kırıkkale İlin-
de Çelebi adıyla,                                
  69. Ankara ili Bala İlçesi Karakeçili Bucağına bağlı Kesikköprü Belediyesi 
ile Aşağıhacıbekir, Bektaşlı, Büyükbıyık, Büyükcamili, Erdemli, Küçükbıyık, Kü- 
çükcamili, Sarıhüyük, Tepeköy, Yukarıhacıbekir, Küçükbayat, Bağyaka ve Çatal- 
çeşme köyleri Bala İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak ve ekli (69) sayılı listede 
adları yazılı köyleri kapsamak, merkezi Karakeçili Bucak merkezi olmak ve kuru- 
lan İlçe Kırıkkale İline bağlanmak üzere, Karakeçili adıyla,          
  70. Ekli (70) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yah- 
şihan Kasabası olmak üzere, Kırıkkale İlinde Yahşihan adıyla,          
  71. Ekli (71) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyleri kapsamak
ve merkezi Akçakent Bucak merkezi olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üze- 
re, Kırşehir İlinde Akçakent adıyla,                      
  72. Ekli (72) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Boztepe Kasabası olmak üzere, Kırşehir İlinde Boztepe adıyla,      
  73. Ekli (73) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Ahırlı Bucak merkezi olmak üzere, Konya İlinde Ahırlı adıyla,      
  74. Ekli (74) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Çeltik Bucak merkezi olmak üzere, Konya İlinde Çeltik adıyla,      
  75. Ekli (75) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Derbent Bucak merkezi olmak üzere, Konya İlinde Derbent adıyla,     
  76. Konya İli Karapınar İlçesi Gölören Bucağına bağlı Belkaya Kasabası Ereğ-
li İlçesi Merkez Bucağına, Kayalı Kasabası Karapınar İlçesi Merkez Bucağına bağ-
lanmak ve ekli (76) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Emirgazi Kasabası olmak üzere, Konya İlinde Emirgazi adıyla,      
  77. Ekli (77) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Güneybağ ile 
Karasınır belediyelerinin tüzelkişilikleri kaldırılmak ve Güneysınır adıyla tek 
bir belediye kurulmak, Güneysınır Belediyesi merkez olmak üzere, Konya İlinde  
Güneysınır adıyla,                               
  78. Ekli (78) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Hal- 
kapınar Bucak merkezi olmak üzere, Konya İlinde Halkapınar adıyla,       
  79. Ekli (79) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Tuz- 
lukçu Bucak merkezi olmak üzere, Konya İlinde Tuzlukçu adıyla,         
  80. Ekli (80) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yalı-
hüyük Kasabası olmak üzere, Konya İlinde Yalıhüyük adıyla,           
                                        
                                        
                                        
  81. Ekli (81) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Çavdarhisar Kasabası olmak üzere, Kütahya İlinde Çavdarhisar adıyla,  
  82. Ekli (82) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Pa- 
zarlar Kasabası olmak üzere, Kütahya İlinde Pazarlar adıyla,          
  83. Ekli (83) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Do- 
ğanyol Bucak merkezi olmak üzere, Malatya İlinde Doğanyol adıyla,        
  84. Ekli (84) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak, merke-
zi Düztarla Köyü olmak ve burada Kale adıyla bir belediye kurulmak üzere,Malatya
İlinde Kale adıyla,                               
  85. Ekli (85) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ku- 
luncak Bucak merkezi olmak üzere, Malatya İlinde Kuluncak adıyla,        
  86. Ekli (86) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yazı-
han Bucak merkezi olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere, Malatya İlinde
Yazıhan adıyla,                                 
  87. Ekli (87) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Köp- 
rübaşı Bucak merkezi olmak üzere, Manisa İlinde Köprübaşı adıyla,        
  88. Ekli (88) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Yeşilli Kasabası olmak üzere, Mardin İlinde Yeşilli adıyla,       
  89. Ekli (89) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Kavaklıdere Bucak merkezi olmak üzere, Muğla İlinde Kavaklıdere adıyla, 
  90. Muş İli Hasköy İlçesi Korkut Bucağına bağlı Aşağıüçdam, Böğürdelen, Bü- 
vetli, Gökyazı, Koçköy, Koğuktaş, Ortanca, Otaç, Sarıbahçe, Umurca, Yukarıüçdam 
Köyleri Hasköy İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak, ekli (90) sayılı listede adları
yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve Korkut Bucak merkezi merkez olmak ve aynı 
adla bir belediye kurulmak üzere, Muş İlinde Korkut adıyla,           
  91. Niğde İli Bor İlçesi Altunhisar Bucağına bağlı Karanlıkdere ve Tepeköy 
köyleri Bor İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak ve ekli (91) sayılı listede adları 
yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Altunhisar Bucak merkezi olmak üze-
re, Niğde İlinde Altunhisar adıyla,                       
  92. Ekli (92) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Çiftlik Bucak merkezi olan Özyurt Kasabası olmak ve Özyurt Belediyesinin
adı Çiftlik olarak değiştirilmek üzere, Niğde İlinde Çiftlik adıyla,      
  93. Ekli (93) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Çamaş
Bucak merkezi olmak üzere, Ordu İlinde Çamaş adıyla,              
  94. Ekli (94) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ça- 
talpınar Kasabası olmak üzere, Ordu ilinde Çatalpınar adıyla,          
  95. Ordu İli Ünye İlçesi Çaybaşı Bucağına bağlı Söylemez ve Yağmurtepe köy- 
leri, Ünye İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak, ekli (95) sayılı listede adları ya-
zılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Çaybaşı Bucak merkezi olmak üzere,  
Ordu İlinde Çaybaşı adıyla,                           
  96. Ekli (96) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi İkizce Kasabası olmak üzere, Ordu İlinde İkizce adıyla,         
  97. Ekli (97) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kaba-
düz Bucak merkezi olmak üzere, Ordu İlinde Kabadüz adıyla,           
  98. Ekli (98) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Kabataş Kasabası olmak üzere, Ordu İlinde Kabataş adıyla,        
  99. Ekli (99) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Dere-
pazarı Bucak merkezi olmak üzere, Rize İlinde Derepazarı adıyla,        
  100.Ekli (100) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Or- 
taköy Bucağının merkezi olan Hemşin Kasabası olmak üzere, Rize İlinde Hemşin  
adıyla,                                     
  101.Ekli (101) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi İyi-
dere Bucak merkezi olmak üzere, Rize İlinde İyidere adıyla,           
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  102. Ekli (102) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve 
merkezi Ferizli Kasabası olmak üzere, Sakarya İlinde Ferizli adıyla,      
  103. Ekli (103) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Sö-
ğütlü Bucak merkezi olmak üzere, Sakarya İlinde Söğütlü adıyla,         
  104. Samsun İli Çarşamba İlçesi Ayvacık Bucağına bağlı Eğridere Köyü Çarşam-
ba İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak, ekli (104) sayılı listede adları yazılı  
köyleri kapsamak, Ayvacık Bucak merkezi ile Keskinoğlu Köyü birlikte merkez ol- 
mak ve Ayvacık adıyla bir belediye kurulmak üzere, Samsun İlinde Ayvacık adıyla,
  105. Ekli (105) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ya-
kakent Kasabası olmak üzere, Samsun İlinde Yakakent adıyla,           
  106. Ekli (106) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Güçlükonak Köyü olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere, Siirt  
İlinde Güçlükonak adıyla,                            
  107. Ekli (107) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Akıncılar Bucak merkezi olmak üzere, Sivas İlinde Akıncılar adıyla,       
  108. Ekli (108) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve 
merkezi Altınyayla Bucak merkezi olmak üzere, Sivas İlinde Altınyayla adıyla,  
  109. Ekli (109) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Do-
ğanşar Bucak merkezi olmak üzere, Sivas İlinde Doğanşar adıyla,         
  110. Ekli (110) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Gölova Bucak merkezi olmak üzere, Sivas İlinde Gölova adıyla,          
  111. Ekli (111) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Ulaş Bucak merkezi olmak üzere, Sivas İlinde Ulaş adıyla,            
  112. Ekli (112) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Dikmen Bucak merkezi olmak üzere, Sinop İlinde Dikmen adıyla,          
  113. Ekli (113) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak, Saraydüzü Bu-
cak merkezi merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere, Sinop İlinde 
Saraydüzü adıyla,                                
  114. Ekli (114) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Başçiftlik Kasabası olmak üzere, Tokat İlinde Başçiftlik adıyla,        
  115. Ekli (115) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve 
merkezi Sulusaray Bucak merkezi olmak üzere, Tokat İlinde Sulusaray adıyla,   
  116. Ekli (116) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Çarşıbaşı Bucak merkezi olmak üzere, Trabzon İlinde Çarşıbaşı adıyla,      
  117. Ekli (117) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Kondu Belediyesi olmak ve Kondu Belediyesinin adı Dernekpazarı olarak değişti- 
rilmek üzere, Trabzon İlinde Dernekpazarı adıyla,                
  118. Işıklar (B) ve Doğanköy (B) köyleri Akçaabat İlçesi Merkez Bucağına  
bağlanmak ve ekli (118) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak 
ve merkezi Düzköy Bucak merkezi olmak üzere, Trabzon İlinde Düzköy adıyla,   
  119. Of İlçesi Hayrat Bucağına bağlı Ağaçseven, Başköy, Karabudak, Keler,  
Sıraağaç ve Sarıkaya köyleri of İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak ve Ekli (119) 
sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Hayrat Bucak 
merkezi olmak üzere, Trabzon İlinde Hayrat adıyla,               
  120. Ekli (120) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Köprübaşı Bucak merkezi olmak üzere, Trabzon İlinde Köprübaşı adıyla,      
  121. Ekli (121) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Sarmansuyu Kasabası olmak ve Sarmansuyu Belediyesinin adı Edremit olarak değiş- 
tirilmek üzere, Van İlinde Edremit adıyla,                   
  122. Ekli (122) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Sa-
ray Bucak merkezi olmak üzere, Van İlinde Saray adıyla,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  123. Ekli (123) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve 
merkezi Aydıncık Bucak merkezi olmak üzere, Yozgat İlinde Aydıncık adıyla,   
  124. Ekli (124) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve 
merkezi Çandır Bucak merkezi olmak üzere, Yozgat İlinde Çandır adıyla,     
  125. Ekli (125) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve 
merkezi Kadışehri Bucak merkezi olmak üzere, Yozgat İlinde Kadışehri adıyla,  
  126. Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Karamağara Bucağına bağlı Abdurrahmanlı, 
Akçakoyunlu, Altınsu, Balkaya, Başpınar, Benli, Başkavak, Çaypınar, Çiçekli, De-
defakılı, Demirşeyh, Karaalikaçağı, Karaçokrak, Karahisartatlısı, Karapınar,Kar-
tal, Kösealili, Olucak, Ozan, Örenkale, Parmaksız, Sazlıdere, Umutlu, Yünalanı 
Köyleri Akdağmadeni İlçesi Merkez Bucağına bağlanmak ve ekli (126) sayılı liste-
de adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Karamağara Bucağının merkezi olan 
Saraykent Bucak Merkezi olmak üzere, Yozgat İlinde Saraykent adıyla,      
  127. Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Fakılı Bucağına bağlı Yamaçlı Kasabası  
Boğazlıyan İlçesi Merkez bucağına bağlanmak, ekli (127) sayılı listede adları  
yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve Fakılı Bucağının merkezi olan Yenifakılı  
Kasabası merkez olmak üzere, Yozgat İlinde Yenifakılı adıyla,          
  128. Ekli (128) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Gökçebey Bucak merkezi olmak üzere, Zonguldak İlinde Gökçebey adıyla,      
  129. Ekli (129) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Çamoluk Bucak merkezi olmak üzere, Çamoluk adıyla,               
  130. Ekli (130) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Do-
ğankent Bucak merkezi olmak üzere, Doğankent adıyla,              
  130 ilçe kurulmuştur.                            

  Madde 2 - Bu Kanunla kurulan ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturula- 
cak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.      

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulan belediyelere ait organların seçimi bu  
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 ıncı günden sonra gelen ilk Pazar
günü yapılır.                                  
  Bu süre içerisinde Ankara Büyükşehir belediyesi hudutları dahilinde kurulan 
Etimesgut Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde ku- 
rulan Bayrampaşa Belediyesine ait hak, yetki ve görevleri Büyükşehir Belediyesi-
ne ilişkin alanları Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerince kullanılır ve 
yürütülür.                                   
  Seçimlerden sonra Etimesgut ve Bayrampaşa Belediyeleri teşkilatlanıncaya ka-
dar bunların her türlü hizmetlerinin Yenimahalle ve Eyüp Belediyelerince yürü- 
tülmesine devam olunur.                             
  Yeni kurulan Etimesgut ve Bayrampaşa Belediyeleri hakkında 3030 sayılı Ka- 
nunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyon Büyükşehir Belediyele- 
rince sağlanır.                                 

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunla belediye haline getirilen köylerin ve tüzelkişi-
liği kaldırılan Güneybağ ile Karasınır Belediyelerinin seçilmiş organlarının hu-
kuki varlıkları bu kanun gereğince yapılacak belediye seçimlerine kadar devam  
eder. Belediye haline getirilen köylerin ve tüzelkişiliği kaldırılan Güneybağ  
ile Karasınır belediyelerinin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları 
ile hukuken geçerli statüye sahip personeli seçimler sonunda teşekkül eden bele-
diyelere devrolunur.                              
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3 - Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edin- 
ceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve
ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.                
                                        

  Geçici Madde 4 - Çamoluk ve Doğankent ilçelerinin Giresun veya Gümüşhane İl-
lerinden hangisine bağlanacakları, Alucra ve Tirebolu ilçe seçim kurullarınca  
bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 60 günlük süre içinde Çamoluk ve Do- 
ğankent İlçeleriyle bağlı köylerinde yapılacak halkoylaması ile belirlenir.   
  Halkoylamasında,26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde
kullanılan sandık seçmen listesinde adları yazılı olan seçmenler oylamaya katı- 
lırlar.                                     
  Halkoylaması sonucunda başkaca bir işlem yapılmaksızın, Çamoluk ve Doğankent
İlçeleri, lehine fazla oy çıkan İl'e bağlanmış olurlar.             
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.