Endeksler
                                        
          PAZARLIKSIZ SATIŞ MECBURİYETİNE DAİR KANUN         
                                        
  Kanun Numarası     : 3489                        
  Kabul Tarihi     : 24/6/1938                     
  Yayımlamdığı R. Gazete : Tarih : 13/7/1938 Sayı: 3958           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa : 659          
                                        
         Durumu  : Bu Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 
               32 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup,  
               Külliyattan çıkarılmıştır.