Endeksler
                                        
         103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
  Kanun Numarası      : 3392                       
  Kabul Tarihi       : 19/6/1987                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 4/7/1987 Sayı: 19507           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:            
                                        

  Madde 1 - 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsa- 
mak ve merkezi Karsantı Bucak Merkezi olmak ve Karsantı Belediyesinin adı Aladağ
olarak değiştirilmek üzere, Adana İlinde Aladağ adıyla,             
  2. Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi İmamoğ-
lu Bucak Merkezi olmak üzere, Adana İlinde İmamoğlu adıyla,           
  3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Başmak-
çı Bucak Merkezi olmak üzere, Afyon İlinde Başmakçı adıyla,           
  4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bayat 
Bucak Merkezi olmak üzere, Afyon İlinde Bayat adıyla,              
  5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi İscehi-
sar Bucak Merkezi olmak üzere, Afyon İlinde İscehisar adıyla,          
  6. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kazan 
Bucak Merkezi olmak üzere, Ankara İlinde Kazan adıyla,             
  7. Ekli (7) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Kale Bucağının 
Merkezi olan Zümrütkaya Belediyesi, Merkez olmak ve Zümrütkaya Belediyesinin adı
Kale olarak değiştirilmek üzere, Antalya İlinde Kale adıyla,          
  8. Ekli (8) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve mer- 
kezi Göktaş Bucak Merkezi olmak üzere, Artvin İlinde Murgul adıyla,       
  9. Ekli (9) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Çubukdağı Buca-
ğının merkezi olan Burhaniye Belediyesi Merkez olmak ve Burhaniye Belediyesinin 
adının Buharkent Belediyesi olarak değiştirilmek üzere, Aydın İlinde Buharkent 
adıyla,                                     
  10. Ekli (10) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi İncirliova Bucak Merkezi olmak üzere, Aydın İlinde İncirliova adıyla,  
  11. Ekli (11) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Mar- 
mara Bucak Merkezi olmak üzere, Balıkesir İlinde Marmara adıyla,        
  12. Ekli (12) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yeni-
pazar Bucak Merkezi olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere, Bilecik   
İlinde Yenipazar adıyla,                            
  13. Ekli (13) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Adak-
lı Bucak Merkezi olmak üzere Bingöl İlinde Adaklı adıyla,            
  14. Ekli (14) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yay- 
ladere Bucak Merkezi olmak üzere, Bingöl İlinde Yayladere adıyla,        
------------------------                            
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
  Daha sonra 20/4/1989 tarih ve 3541 sayılı Kanunun 1.maddesi ile bu maddenin
  57 nci bendine bağlı (57) sayılı liste değiştirilmiş olup 28/4/1989 tarih ve
  20152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.                
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek -4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  15. Ekli (15) Sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Çukur Buca- 
ğının merkezi olan Güroymak Belediyesi merkez olmak üzere, Bitlis İlinde Güroy- 
mak adıyla,                                   
  16. Cumayeri ve Gümüşova Belediyelerinin tüzelkişilikleri kaldırılarak, bu 
iki belde Cumaova adıyla tek bir belediye haline dönüştürülmüş ve ekli (16) sa- 
yılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Cumayeri ile Gümüşova Belediyele-
ri birlikte Merkez olmak üzere, Bolu İlinde Cumaova adıyla,           
  17. Ekli (17) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyleri kapsamak
ve merkezi Gölyaka Bucak Merkezi olmak üzere, Bolu İlinde Gölyaka adıyla,    
  18. Ekli (18) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kara-
manlı Bucak Merkezi olmak üzere Burdur İlinde Karamanlı adıyla,         
  19. Ekli (19) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kemer
Bucak Merkezi olmak üzere, Burdur İlinde Kemer adıyla,             
  20. Ekli (20) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bü- 
yükorhan Bucak Merkezi olmak üzere, Bursa İlinde Büyükorhan adıyla,       
  21. Ekli (21) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Har- 
mancık Bucak Merkezi olmak üzere, Bursa İlinde Harmancık adıyla,        
  22. Ekli (22) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Atkaracalar Bucak Merkezi olmak üzere, Çankırı İlinde Atkaracalar adıy- 
la,                                       
  23. Ekli (23) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Kı- 
zılırmak Bucak Merkezi olmak üzere, Çankırı İlinde Kızılırmak adıyla,      
  24. Ekli (24) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bo- 
ğazkale Bucak Merkezi olmak üzere Çorum İlinde Boğazkale adıyla,        
  25. Ekli (25) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Uğur-
ludağ Bucak Merkezi olmak üzere, Çorum İlinde Uğurludağ adıyla,         
  26. Ekli (26) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Baba-
dağ Bucak Merkezi olmak üzere, Denizli İlinde Babadağ adıyla,          
  27. Ekli (27) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Bekilli Bucak Merkezi olmak üzere, Denizli İlinde Bekilli adıyla,    
  28. Ekli (28) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Honaz Bucak Merkezi olmak üzere, Denizli İlinde Honaz adıyla,      
  29. Ekli (29) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Kızılhisar Bucak Merkezi olmak üzere, Denizli İlinde Serinhisar adıyla, 
  30. Ekli (30) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Eğil 
Bucak Merkezi olmak üzere Diyarbakır İlinde Eğil adıyla,            
  31. Ekli (31) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Kovancılar Belediyesi olmak üzere, Elazığ İlinde Kovancılar adıyla,    
  32. Ekli (32) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Arı- 
cak Bucak Merkezi olmak üzere, Elazığ İlinde Arıcak adıyla,           
  33. Ekli (33) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Üzümlü Bucak Merkezi olmak üzere, Erzincan İlinde Üzümlü adıyla,      
  34. Ekli (34) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve Ka- 
raçoban Belediyesi Merkez olmak üzere, Erzurum İlinde Karaçoban adıyla,     
  35. Ekli (35) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Uzun-
dere Bucak Merkezi olmak üzere, Erzurum İlinde Uzundere adıyla,         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  36. Ekli (36) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Alpu Bucak Merkezi olmak üzere, Eskişehir İlinde Alpu adıyla,      
  37. Ekli (37) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
Beylikahır Bucağının merkezi olan Beylikova Belediyesi Merkez olmak üzere, Eski-
şehir İlinde Beylikova adıyla,                         
  38. Ekli (38) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi İnönü
Bucak Merkezi olmak üzere, Eskişehir İlinde İnönü adıyla,            
  39. Ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Pira-
ziz Bucak Merkezi olmak üzere, Giresun İlinde Piraziz adıyla.          
  40. Ekli (40) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Yağ- 
lıdere Bucak Merkezi olmak üzere, Giresun İlinle Yağlıdere adıyla,       
  41. Ekli (41) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Aydıntepe Bucak Merkezi olmak üzere, Gümüşhane İlinde Aydıntepe adıyla, 
  42. Ekli (42) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Demirözü Bucak Merkezi olmak üzere, Gümüşhane İlinde Demirözü adıyla,  
  43. Ekli (43) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Köse Bucak Merkezi olmak üzere, Gümüşhane İlinde Köse adıyla,      
  44. Ekli (44) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Yeşilkent  
Bucağının merkezi olan Erzin Belediyesi merkez olmak üzere, Hatay İlinde Erzin 
adıyla,                                     
  45. Ekli (45) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Aksu Bucağı- 
nın merkezi olan Yenice Belediyesi Merkez olmak ve Yenice Belediyesinin adı Aksu
olarak değiştirilmek üzere, Isparta İlinde Aksu adıyla,             
  46. Ekli (46) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Aydıncık Bu- 
cağının merkezi olan İskele Belediyesi Merkez olmak ve İskele Belediyesinin adı 
Aydıncık olarak değiştirilmek üzere, İçel İlinde Aydıncık adıyla,        
  47. Ekli (47) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Boz- 
yazı Belediyesi olmak üzere, İçel İlinde Bozyazı adıyla,            
  48. Ekli (48) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Pendik semti 
ile, aynı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir beledi-
ye kurulmak üzere, İstanbul İlinde Pendik adıyla,                
  49. Ekli (49) sayılı listede adları yazılı mahalleleri kapsamak ve Küçükçek-
mece semtiyle bu mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üze-
re, İstanbul İlinde Küçükçekmece adıyla,                    
  50. Ekli (50) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bü- 
yükçekmece Bucak Merkezi olmak üzere, İstanbul İlinde Büyükçekmece adıyla,   
  51. Ekli (51) sayılı listede adları yazılı mahalle ve köyleri kapsamak ve  
Ümraniye semti ile aynı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı  
adla bir belediye kurulmak üzere, İstanbul İlinde Ümraniye adıyla,       
  52. Ekli (52) sayılı listede adları yazılı mahalleleri kapsamak ve Kağıthane
semti ile aynı listede adları yazılı bu mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir
belediye kurulmak üzere, İstanbul İlinde Kağıthane adıyla,           
  53. Ekli (53) sayılı listede adları yazılı mahalle ve köyleri kapsamak ve  
Buca semti ile aynı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla 
bir belediye kurulmak üzere, İzmir İlinde Buca adıyla,             
  54. Ekli (54) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyleri kapsamak
ve merkezi Cumaovası olmak ve Cumaovası Belediyesi adının Menderes olarak değiş-
tirilmek üzere, İzmir İlinde Menderes adıyla,                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  55. Ekli (55) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve İz- 
mir Merkez İlçe Belediyesi hudutları içinde (Buca hariç) kalan mahalleler merkez
olmak ve İzmir Merkez İlçe Belediyesinin adı Konak olarak değiştirilmek üzere, 
İzmir İlinde Konak adıyla,                           
  56. Ekli (56) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Bey- 
dağ Bucak Merkezi olmak üzere, İzmir İlinde Beydağ adıyla,           
  57. Ekli (57) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Çağ- 
lıyancerit Belediyesi merkez olmak üzere, Kahramanmaraş İlinde Çağlıyancerit  
adıyla,                                     
  58. Ekli (58) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Akya-
ka Bucak merkezi olmak üzere, Kars İlinde Akyaka adıyla,            
  59. Ekli (59) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi İh- 
sangazi Bucak Merkezi olmak üzere, Kastamonu İlinde İhsangazi adıyla,      
  60. Ekli (60) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Pı- 
narbaşı bucak merkezi olmak ve bu merkezde aynı adla bir belediye kurulmak üze- 
re, Kastamonu İlinde Pınarbaşı adıyla,                     
  61. Ekli (61) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Şen- 
pazar Bucak merkezi olmak üzere, Kastamonu İlinde Şenpazar adıyla,       
  62. Ekli (62) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ak- 
kışla Bucak merkezi olmak üzere, Kayseri İlinde Akkışla adıyla,         
  63. Ekli (63) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Talas Bucak Merkezi olmak üzere, Kayseri İlinde Talas adıyla,      
  64. Ekli (64) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Akpı-
nar Bucak Merkezi olmak üzere, Kırşehir İlinde Akpınar adıyla,         
  65. Ekli (65) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyleri kapsa- 
mak, Yarımca Belediyesi merkez olmak ve adı Körfez Belediyesi olarak değiştiril-
mek, Hereke Bucağına bağlı olan Çerkeşli ve Tavşancıl köyleri Gebze İlçesi Mer- 
kez Bucağına bağlanmak üzere,Kocaeli İlinde Körfez adıyla,           
  66. Ekli (66) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ak- 
ören Bucak Merkezi olmak üzere, Konya İlinde Akören adıyla,           
  67. Ekli (67) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Al- 
tınekin Bucak Merkezi olmak üzere Konya İlinde Altınekin adıyla,        
  68. Ekli (68) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ay- 
rancı Bucak Merkezi olmak üzere, Konya İlinde Ayrancı adıyla,          
  69. Ekli (69) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve De- 
rebucak Kasabası Merkez olmak üzere, Konya İlinde Derebucak adıyla,       
  70. Ekli (70) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Hüyük Bucak Merkezi olmak üzere, Konya İlinde Hüyük adıyla,       
  71. Ekli (71) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Taşkent Bucak Merkezi olmak üzere, Konya İlinde Taşkent adıyla,     
  72. Ekli (72) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi As- 
lanapa Bucak Merkezi olmak üzere, Kütahya İlinde Aslanapa adıyla,        
  73. Ekli (73) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Şap- 
hane Bucak Merkezi olmak üzere Kütahya İlinde Şaphane adıyla,          
  74. Ekli (74) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Dum- 
lupınar Bucak Merkezi olmak üzere, Kütahya İlinde Dumlupınar adıyla,      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  75. Ekli (75) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Hi- 
sarcık kasabası olmak üzere, Kütahya İlinde Hisarcık adıyla,          
  76. Ekli (76) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Eski-
malatya Bucak Merkezi olmak ve Eskimalatya Belediyesinin adı Battalgazi Beledi- 
yesi olarak değiştirilmek üzere, Malatya İlinde Battalgazi adıyla,       
  77. Ekli (77) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ah- 
metli Bucak Merkezi olmak üzere, Manisa İlinde Ahmetli adıyla,         
  78. Ekli (78) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Göl- 
marmara Bucak Merkezi olmak üzere, Manisa İlinde Gölmarmara adıyla,       
  79. Ekli (79) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Dar- 
geçit Bucak Merkezi olmak üzere, Mardin İlinde Dargeçit adıyla,         
  80. Ekli (80) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Ortaca Bucak Merkezi olmak üzere, Muğla İlinde Ortaca adıyla,      
  81. Ekli (81) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve   
Hasköy Belediyesi Merkez olmak üzere, Muş İlinde Hasköy adıyla,         
  82. Ekli (82) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Acıgöl Bucak Merkezi olmak üzere, Nevşehir İlinde Acıgöl adıyla,    
  83. Ekli (83) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Gül- 
yalı Belediyesi olmak üzere, Ordu İlinde Gülyalı adıyla,            
  84. Ekli (84) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
Gürgentepe Belediyesi Merkez olmak üzere, Ordu İlinde Gürgentepe adıyla,    
  85. Ekli (85) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Gü- 
neysu Bucak Merkezi olmak üzere, Rize İlinde Güneysu adıyla,          
  86. Ekli (86) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Pa- 
mukova Bucak Merkezi olmak üzere, Sakarya İlinde Pamukova adıyla,        
  87. Ekli (87) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyleri kapsamak ve mer-
kezi Kocaali Bucak Merkezi olmak üzere, Sakarya İlinde Kocaali adıyla,     
  88. Ekli (88) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ta- 
raklı Bucak Merkezi olmak üzere, Sakarya İlinde Taraklı adıyla,         
  89. Ekli (89) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Salı-
pazarı Bucak Merkezi olmak üzere, Samsun İlinde Salıpazarı adıyla,       
  90. Ekli (90) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Asar-
cık Bucak Merkezi olmak üzere, Samsun İlinde Asarcık adıyla,          
  91. Ekli (91) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Ballıca Bele-
diyesi merkez olmak üzere, Samsun İlinde 19 Mayıs adıyla,            
  92. Ekli (92) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Tekke Beledi-
yesi Merkez olmak ve Tekke Belediyesi adının Tekkeköy Belediyesi olarak değişti-
rilmek üzere, Samsun İlinde Tekkeköy adıyla,                  
  93. Ekli (93) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Mar- 
maraereğlisi Bucak Merkezi olmak üzere, Tekirdağ İlinde Marmaraereğlisi adıyla, 
  94. Ekli (94) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve  
merkezi Pazar Bucak Merkezi olmak üzere, Tokat İlinde Pazar adıyla,       
  95. Ekli (95) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve Yeşilyurt Be-
lediyesi Merkez olmak üzere, Tokat İlinde Yeşilyurt adıyla,           
  96. Ekli (96) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Be- 
şikdüzü Bucak Merkezi olmak üzere, Trabzon İlinde Beşikdüzü adıyla,       
  97. Ekli (97) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Şal- 
pazarı Bucak Merkezi olmak üzere, Trabzon İlinde Şalpazarı adıyla,       
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  98. Ekli (98) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Al- 
tınbaşak Bucak Merkezi olmak üzere, Şanlıurfa İlinde Harran adıyla,       
  99. Ekli (99) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Çal- 
dıran Bucak Merkezi olmak üzere, Van İlinde Çaldıran adıyla,          
  100. Ekli (100) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Bahçesaray Bucak Merkezi olmak üzere, Van İlinde Bahçesaray adıyla,       
  101. Ekli (101) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Alaplı Bucak Merkezi olmak üzere, Zonguldak İlinde Alaplı adıyla;        
  102. Ekli (102) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi  
Amasra Bucak Merkezi olmak üzere, Zonguldak İlinde Amasra adıyla,        
  103. Ekli (103) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Ye-
nice Bucak Merkezi olmak üzere, Zonguldak İlinde Yenice adıyla,         
  103 ilçe kurulmuştur.                            

  Madde 2 - Bu Kanunla kurulan ilçelerde, merkezi idare tarafından oluşturula-
cak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.      

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 17/11/1987 - KHK 300/1 md; Aynen Kabul:24/2/1988-
3408/1 md.)                                   
  İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyeleri hudutları içinde kurulan ilçelerin
merkezlerindeki belediye seçimleri, ülke çapında ilk genel mahalli idareler se- 
çimleri ile birlikte yapılır.                          
  Bu süre içinde Küçükçekmece, Ümraniye, Pendik, Kağıthane ilçe belediyelerine
ait hak, yetki ve görevler; ayrıldıkları belediyeler tarafından 27/6/1984 tarih-
li ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılır ve yürütülür.        
  Bu süre içinde Buca İlçe Belediyesi'ne ait hak, yetki ve görevlerin tamamı 
ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılır ve yerine getirilir.   
  İlk genel mahalli idareler seçimlerini müteakip mezkür belediyeler teşkilat-
lanıncaya kadar bunların her türlü hizmetlerinin ayrıldıkları belediyeler (Buca 
için İzmir Büyükşehir Belediyesi) tarafından yürütülmesine devam olunur.    
  Yeni kurulan mezkür belediyeler hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümle-
ri kıyasen uygulanır ve koordinasyon büyükşehir belediyelerince sağlanır.    

  Geçici Madde 2 - Merkez nüfusu asgari 3000, bağlanan bucak, kasaba ve köy- 
lerle birlikteki nüfusu asgari 15.000 olmak, bağlanan bucak, kasaba, köy sayısı 
toplamı 10'dan az ve bağlı bulunduğu ilçesine mesafesi 15 Km.'den daha yakın ol-
mamak, ilçe yapılan yer sayısı (altmış) 60'ı geçmemek şartıyla 31/12/1988 tari- 
hine kadar bucak, kasaba ve köylerde yeni ilçe kurmaya ve bu ilçelerde merkezi 
idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Ku-
rulu yetkilidir.                                
  Kalkınmada öncelikli yörelerde nüfus, mesafe ve bağlanan bucak, kasaba ve  
köy sayısı bakımından % 25 oranında bir düşüş uygulanabilir.          

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun gereğince yeni kurulan ilçeler, yapılacak ilk Mil-
letvekili Genel Seçimlerinde, seçim çevrelerinin tespitinde dikkate alınmaz.  

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunla tüzelkişilikleri kaldırılan Bolu İli Düzce İlçe-
sine bağlı Cumayeri ve Gümüşova Belediyelerinin seçilmiş organlarının hukuki  
varlıkları ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam eder.       
  Bu belediyelerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile per- 
soneli ilk genel mahalli idare seçimleri ile teşekkül edecek olan Cumaova Bele- 
diyesine devrolunur.                              

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6966-1                   
                                        
                                        
          19.6.1987 TARİH VE 3392 SAYILI ANA KANUNA          
             İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER                 
                                        
                                        
  1. 24/2/1988 tarihli ve 3408 sayılı Kanunun geçici maddesi:         
  Geçici Madde - 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347  
sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname  
çıkarma yetkisi, 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun için adı geçen  
kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.               
  2. 20/4/1989 tarihli ve 3541 sayılı Kanunun hükmüdür:            

  Madde 2.- 3392 sayılı Kanunla Çağlıyancerit İlçesine bağlanan Ağabeyli Bucak
Merkezi ve bu Bucağa bağlı, Başdervişli, Baydemirli, Boyalı, Budaklı, Camuzlu, 
Çatmayayla, Çobanlı, Hacıeyüblü, Kabasakal, Karamanlı, Kemallı, Kılağlı ve Yeni-
pınar köyleri Kahramanmaraş İli Merkez İlçesine bağlanmıştır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6966 - 2                    
                                        
                                        
     3392 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe     
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
-------    ---------------------------------------    ------------    
KHK-300             -             23/11/1987     
                                        
 3408              -              2/3/1988     
                                        
 3541              -              28/4/1989