Endeksler
                                        
                                        
        BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE           
           NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI             
              HAKKINDA KANUN (1)                 
                                        
  Kanun Numarası         : 3391                    
  Kabul Tarihi          : 18/6/1987                 
  Yayımlandığı R. Gazete     : 27/6/1987 Sayı: 19500           
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:         
                                        

  Madde 1 - Bursa İl Merkezinde;                       
  a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 2 sayılı 
listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Osmangazi, 
  b) Ek 3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 4 sayılı 
listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Yıldırım,  
  c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 6 sayılı 
listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Nilüfer,  
  Adlarıyla 3 ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla 3 belediye ku- 
rulmuştur.                                   

  Madde 2 - Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Dobruca, İnkaya,  
Çeltik, Çukurca, Yeniceabat, Armutköy Köyleri ile Demirtaş Bucağına bağlı Ala- 
şar, Panayır, İsmetiye, Geçit, Hamitler, Dereçavuş, Yunuseli Köyleri tüzelkişi- 
likleri kaldırılarak Osmangazi Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.    

  Madde 3 - Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Cumalıkızık, Saman- 
lı, Vakıf Köyleri ile Gürsu Bucağına bağlı İsabey Köyü tüzelkişilikleri kaldırı-
larak, Yıldırım Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.            

  Madde 4 - Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Minareliçavuş, Fet- 
hiye, Beşevler, Odunluk, Gümüştepe Köyleri ile Görükle Bucağına bağlı Özlüce,  
Ürünlü Köyleri ve Çalı Bucağına bağlı Ertuğrul, Alaattinbey ve Demirci Köyleri 
tüzelkişilikleri kaldırılarak Nilüfer Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. 

  Madde 5 - Bursa İli Merkez İlçesi Maksem Mahallesinin Gökdere'nin batısında 
kalan bölümü Maksem adıyla Osmangazi Belediyesine bir mahalle olarak bağlanmış, 
doğusunda kalan bölümü Yıldırım Belediyesinin Mollaarap Mahallesine katılmıştır.
Karaman Mahallesinin Bursa-Mudanya Karayolu batısında kalan bölümü Nilüfer Bele-
diyesine Karaman adıyla bir mahalle olarak bağlanmış, doğusunda kalan bölümü ise
Osmangazi Belediyesinin Hürriyet Mahallesine katılmıştır.            

  Madde 6 - Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Balat ve İhsaniye  
Köylerinin tüzelkişilikleri kaldırılarak, Bursa-Mudanya karayolu batısında kalan
---------------------                              
 (1) Bu Kanunun ekindeki listeler 27/6/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi     
   Gazete'de yayımlanmıştır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bÖlümleri Balat ve İhsaniye adlarıyla Nilüfer Belediyesine birer mahalle olarak 
bağlanmış, bu köylerin anılan karayolunun doğusunda kalan bölümleri ise Osmanga-
zi Belediyesinin Geçit ve Bağlarbaşı Mahallelerine katılmışlardır.       
                                        

  Madde 7 - Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Bursa Bele- 
diyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Bursa Belediyesi ismi 
de "Bursa Büyükşehir Belediyesine"ne dönüşür.                  
                                        

  Madde 8 - Bu Kanunla kurulan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde mer-
kezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakan- 
lar Kurulu yetkilidir.                             
                                        

  Geçici Madde 1 - Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediye seçimleri Türkiye 
düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.  
                                        
  Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3030 sayılı Kanunuda yazılı büyükşe-
hir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yürütülür.                           
  Bursa Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi
ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı
görev ve yetkilere sahiptir.                          
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunla kurulan ilçelerin belediye sınırları içine alı- 
nan köylerin seçilmiş organlarının hukuki varlıkları ilk genel mahalli idare se-
çimine kadar devam eder. Bu köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve  
borçları ile personeli, bağlı oldukları ilçelerde ilk genel mahalli idare seçim-
leriyle teşekkül edecek ilçe belediyesine devrolunur.              
                                        

  Madde 9 - Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri    
1/1/1988 tarihinde yürürlüğe girer.                       
                                        

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.