Endeksler
                                        
                                        
       DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA          
         DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU           
                                        
  Kanun Numarası            : 3378                 
  Kabul Tarihi             : 10/6/1987              
  Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih: 17/6/1987 Sayı: 19490     
  Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:      
                                        
                                        
  Durumu                : Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uya- 
                      rınca, tanınan 5 yıllık geçerlilik  
                      süresi dolduğu için külliyattan   
                      çıkarılmıştır.