Endeksler
         MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ         
          DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUNUN HÜKMÜNÜN           
           GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI             
            ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA               
             TATBİKINA DAİR KANUN                 
  Kanun Numarası      : 2875                       
  Kabul Tarihi       : 25/12/1935                    
  Yayımlandığı R. Gazetesi : Tarih:4/1/1936 Sayı:3197             
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 17 Sayfa: 93           

  Madde 1 - 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 99 uncu maddesini     
değiştiren 12/11/1934 tarih ve 2586 sayılı kanun hükmü, Gümrük Muhafaza     
Genel Komutanlığına bağlı askeri kurumlar hakkında da tatbik olunur.      

  Madde 2 - Bu kanun neşri gününden yürür.                  

  Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir.