Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
           ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜLKİYETİNDEKİ           
            BİR KISIM ARAZİNİN DEVREDİLMESİNE            
             İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2823                         
  Kabul Tarihi     : 24/5/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 350            
                                        

  Madde 1 - Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde olup;             
  a) Milli Savunma Bakanlığı kullanım bölgesinde bulunan Yenimahalle İlçesi, 
Çayyolu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668 par- 
sel sayılı toplam 767 708 metrekare arazi ile Milli Savunma Bakanlığınca kulla- 
nılmakta olan Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi sınırları içerisindeki 3427,  
3428, 3429 parsel sayılı toplam 488 500 metrekare arazinin, Tarım ve Orman Ba- 
kanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle, Milli Sa- 
vunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye,                
  b) Çankaya İlçesi,Balgat köyü sınırları içerisindeki 2093/3,2095/1,2096/30, 
35, 61, 83 parsel sayılı toplam 396 312 metrekare arazinin Tarım ve Orman Ba-  
kanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi 
Üniversitesine,                                 
  c) Ankara - İstanbul yolunun 7+860 ıncı km.'si ile Ankara - Eskişehir yolu- 
nun 7+200 üncü km.'si arasını birbirine bağlayan ve Ankara nazım planına göre  
Ankara yeni çevre yolunun bir parçasını ve Anadolu Bulvarının devamını teşkil  
edecek şekilde inşa edilecek ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinden geçecek olan 
çift yol için toplam 186 441 metrekare arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile  
Bayındırlık Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle Karayolları Genel Müdür- 
lüğüne,                                     
  Devredilmesine 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu- 
nun 10 uncu maddesi hükümlerine göre izin verilmiştir.             
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.