Endeksler
            ASKERİ HASTAHANELER İLE HASTANE GİBİ          
            KULLANILACAK REVİRLERDE HASTALARIN           
             BESLENME VE BAKIMLARI HAKKINDA            
                   KANUN                   
                                        
   Kanun Numarası       : 2615                     
   Kabul Tarihi        : 15/12/1934                  
   Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 24/12/1934 Sayı: 2888         
   Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 44         
                                        

   Madde 1 - Askeri hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has- 
talar üç derece üzerinden ve bir de ayrı rejimler ile beslenir. Tabibin tale- 
belerine <> işareti koyduğu hastalara hiç bir şey verilmez.         
                                        

  Madde 2 - Derecelere göre tayınlar aşağıda yazılmış ve müteferrika cetveli 
ayrıca bağlanmıştır:                              
  A - Derece - 1:                               
  Süt 1/2 litre,                               
  Şeker 50 gram,                               
  Çorbalık 70 gram yahud lapa veya bulamaçlık 90 gram,            
  (Çorbalık, lapa veya bulamaçlık pirinç ve şehriye ile buğday, yulaf, merci- 
mek, nohut, bezelye, bakla unları ve benzerleridir.)              
  Koyun eti 150 gram,                             
  Tuz 15 gram,                                
  (Et,uzun müddet kaynatılarak, etsuyu çıkarmak içindir; kalan posa başka   
istihkaka verilemez.)                              
  Tabibin buyruğile çorba yerine 200 gram limonata yahut portakal, vişne, nar,
demirhindi şerbetleri veya benzerleri ve süt ile şeker yerine mahallebi, sütlaç 
veya yoğurt verilebilir.                            
  Bu dereceye katılabilecek yiyecekler:                    
  Müteferrika cetvelindeki yiyecek ve içeceklerden son kertesinedek ikisi, ve-
ya son kertesinin yarısınadek dördü, yahut son kertesinin birile, son kertesinin
yarısınadek ikisi verilebilir.                         
  Bu derecedeki çorba, lapa veya bulamaç yahut bunların yerine konulabilen  
şerbetler verilmez ise müteferrika cetvelindekilerden son kertesinedek üçü veya 
son kertesinin yarısınadek altısı veya son kertesinedek ikisi ile son kertesinin
yarısınadek başka, ikisi yahut son kertesinedek biri ile son kertesinin yarı-  
sınadek dördü birlikte verilebilir.                       
                                        
  B - Derece - 2:                               
  Ekmek 300 gram,                               
  Süt 1/4 litre,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şeker 50 gram,                               
  Çay 1 gram,                                 
  Koyun eti 300 gram,                             
  Sadeyağ 40 gram,                              
  Zeytinyağlı yemek yedirileceği gün sadeyağ yerine 40 gram zeytinyağı verilir
ve etin sebze için olan 100 gramı verilmez.                   
  Taze sebze veya patates 300 gram (taze bamya 100 gram verilir), yahut fasul-
ye ve nohut gibi kuru sebze 100 gram (kuru bamya 25 gram verilir),       
  Taze domates 100 gram; yahut domates salçası 20 gram,            
  Soğan 40 gram,                               
  Tuz 20 gram,                                
  Tabibin buyruğu ile çay yerine ıhlamur verilebilir.             
  Bu dereceye katılabilecek yiyecekler:                    
  Müteferrika cetvelindekilerden son kertesinedek biri yahut son kertesinin  
yarısınadek ikisi verilebilir.                         
                                        
  C - Derece - 3:                               
  Çorbalık 30 gram,                              
  Ekmek 600 gram,                               
  Çay 2 gram,                                 
  Şeker 50 gram,                               
  Koyun eti 350 gram,                             
  Pirinç 150 gram,                              
  Sadeyağ 70 gram,                              
  Zeytinyağlı yemek yedirileceği gün sadeyağın 40 gramı yerine 40 gram zeytin-
yağlı verilir. Etin sebze için olan 100 gramı verilmez. Sadeyağın 30 gramı pilav
içindir.                                    
  Taze sebze veya patates 300 gram (taze bamya 100 gram verilir), yahut fasul-
ye ve nohut gibi kuru sebze 100 gram (kuru bamya 25 gram verilir).       
  Taze domates 100 gram, yahut domates salçası 20 gram,            
  Soğan 40 gram,                               
  Tuz 20 gram,                                
  Tabibin buyruğu ile çay yerine ıhlamur verilebilir.             
  Bu dereceye müteferrikadan verilmez; ancak haftada iki gün mahallebi, süt- 
laç, helva, komposto gibi bir tatlı veya yoğurt, yahut kavun, karpuz, elma ve 
armut gibi bir yemiş verilir.                          
  Üçüncü derece yemekleri, hastanelerce tertib edilecek listelere göre, tabldot
olarak verilir.                                 
                                        
  Ç - Ayrı rejimler:                             
  Derecelerden yemeleri uymayıp hastalıkları icabı büsbütün başka türlü bes- 
lenmeleri lazımgelen hastalar için tabibin ayrıca tayin edeceği nevi ve miktar- 
larda yiyecek ve içecekler baştabibin hasta tabelası üzerinde tasdikile verilir.
                                        
  D - Yemeklerin ve müteferrika olarak verileceklerin pişirilmesi, hazırlanma-
sı ve değişiklik ve nefaset temini için kullanılması lazımgelen un, yumurta,  
peynir ve maydanoz gibi harclar mutbak tabelesinde göstirilerek ayrıca     
çıkarılır.                                   
  Hastanelerde hasta başına bir buçuk litre hesabile sıhhi vasıflarda içme su-
yu tedarik edilerek verilir.                          
  Sigara içen hastalara tabibin yazdığı sayıda sigara verilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bir hastaya fırancala verilir ise, ayrıca ekmek verilmez. Tavuk, balık veya 
karaciğer verilince yemeklik et verilmez. Yalnız et suyu ile sebzenin eti var- 
dır. Makarna, bulgur, kuskus veya börek verilirse pilav verilmez.        
  E) (Ek: 1/7/1976-2021/1 md.) Yatırılarak tedavi edilen süt çocuklarının,  
tabibçe lüzum gösterilen hallerde anneleri de refakatçi olarak yatabilir ve te- 
davi eden tabibin lüzum göstereceği gıda rejimine göre beslenir.        

  Madde 3 - A) Hastanelerin her yeri, genişliğine ve yapılışına göre, ışıklan-
masına yetecek sayıda, lambalar ile aydınlatılır.                
  B) Hasta koğuşları ve laboratuvarları + 20: + 24 ve ameliyathanelerle pan- 
suman odaları + 25: + 30 santigrat derecesi sıcaklığında olmak üzere yılın serin
ve soğuk günlerinde ve tabibin istediği gibi ısıtılır.             
  C) Arıtma - hastanenin koğuşları ve her yeri ile hastaların eşyası ve bütün 
malzeme lüzumu olan nesneler ile arıtılır. Sinek, tahtakurusu ve benzerleri buna
yarıyan maddeler ile öldürülür.                         

  Madde 4 - Birinci teşrin 1288 tarihli idare nizamnamesinin hastaneler için 
yazılı bendi ile 1/5/1930 tarih ve 1603 numaralı kanun kaldırılmıştır.     

  Madde 5 - Bu kanun üç ay sonra yürütülür.                  

  Madde 6 - Bu kanunu yürütmek işi Milli Müdafa Vekiline verilmiştir.     
       Müteferrika olarak verilecek,yiyecek ve içecekler         
          Bir günlük         Bir günlüğün son kertesi     
         --------------------------- ------------------------------- 
  Ayran     300 Gr.  x 2 = 600 Gr.   (Bir porsiyon için yoğurt 50 
                             gr. dır)        
  Bal       50 "  x 2 = 100 "                    
  Balık     160 "  x 2 = 320 "                    
  Beyin      1 tane x 2 =  2 tane                   
  Bisküvi     25 Gr.  x 4 = 100 Gr.                   
  Böbrek      2 "   x 2 = 4 tane                   
  Çavdar ekmeği  25 Gr.  x 4 = 100 Gr.                   
  Elmasiye     1 pors x 4 =  4 pors  (Bir porsiyon: Jelatin 10, şeker 
                        30, gülsuyu 5 gr. ile su 300 gr. 
                        veya meyva suyu 300 gr.)     
  Erişte     50 Gr.  x 4 = 200 Gr.                   
  Et       250 "   x 2 = 500 "   (Et suyu için)          
  Francala    150 "   x 4 = 600 "                    
  Gevrek     25 "   x 4 = 100 "                    
  Glüten ekmeği  25 "   x 4 = 100 "                    
  Hoşaf      1 pors x 2 =  2 pors  (Bir porsiyon: yaş yemiş 200 gr. 
                        Şeker 60 gr. yahut kuru yemiş  
                           60 gr. şeker 30 gr.)    
  İrmik      50 Gr.  x 4 = 200 Gr.                   
  İrmik helvası  1 pors x 2 =  2 pors  (Bir porsiyon: irmik 100 gr. sade
                        yağ 30 gr. şeker 50 gr. fıstık 4 
                               gr.)        
  Karaciğer   150 Gr.  x 2 = 300 Gr.                   
  Kakao      10 "   x 2 = 20 "                    
  Kahve      5 "   x 2 = 10 "                    
  Kaymak     60 "   x 4 = 240 "                    
  Krema      1 pors x 2 = 2 pors   (Bir porsiyon: Süt 300 gr. yu- 
                        murta 1 tane şeker 15 gr.)   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              Bir günlük        Bir günlüğün son kertesi  
              ------------------------- -------------------------- 
  Kuskus         100 Gr.  x 2 = 200 Gr.               
  Limon          1 tane x 4 =  4 tane               
  Mandalina        2  "  x 3 =  6 tane               
  Makarna        100 Gr.  x 2 = 200 Gr.  (Bir porsiyon için 10 gr. 
                           peynir de verilir.)    
  Marmelat veya reçel   50 Gr.  x 2 = 100 Gr.               
  Omlet          1 pors x 4 =  4 pors  (Bir porsiyon: yumurta  
                            1 tane, peynir 10 gr.  
                            sadeyağ 15 gr.)     
  Paça           1 tane x 2 =  2 tane               
  Püre           1 pors x 4 =  4 pors  (Bir porsiyon: patates  
                            200 gr. süt 125 gr. tere-
                            yağ 5 gr.tuz 5 gr yahut 
                            bakla nohut ve benzerleri
                            100 gr tereyağ 5 gr tuz 
                            5 gr.)          
  Pelte          1 pors x 4 =  4 pors  (Bir porsiyon: nişasta  
                            40 gr. şeker 30 gr.   
                            gülsuyu 5 gr.ile su 300 
                            gr. yahut meyva suyu300 
                            gr.)           
  Peynir         25 Gr.  x 4 = 100 Gr.               
  Pekmez         50 "   x 2 = 100 "                
  Piliç         1/2 tane x 2 =  1 tane               
  Portakal         1 "   x 4 =  4 "                
  Revani          1 pors x 2 =  2 pors  (Bir porsiyon:irmik 60 gr.
                            sadeyağ 60 gr.şeker   
                            120 gr. yumurta 1 tane ) 
  Salata ve marul     1 tane x 2 =  2 tane               
  Sardalye ve benzerleri  2 "  x 2 =  4 tane               
  Sirke          25 Gr.  x 2 = 50 Gr.               
  Süt          500 Gr.  x 4 = 2000 Gr.               
  Sütlaç          1 pors x 2 =  2 pors  (Bir porsiyon: süt 300 gr.
                           pirinç 30 gr.şeker 30 gr.)
  Sütlü muhallebi     1 pors x 2 =  2 pors  (Bir porsiyon: 300 gr.  
                           pirinç unu 40 gr. şeker  
                             30 gr.)        
  Şehriye         50 Gr.  x 4 = 200 Gr.               
  Şeker          25 "  x 4 = 100 "                
  Tahin helvası     100 "  x 2 = 200 "                
  Tavuk         1/4 tane x 2 = 1/2 tane               
  Taze yemiş       200 Gr.  x 4 = 800 Gr.               
  Tarhana         50 "  x 2 = 100 "                
  Tereyağ         25 "  x 4 = 100 "                
  Telkadayifi      100 "  x 2 = 200 "   (100 gr. için ceviz içi  
                           10 gr. şeker 40 gr.    
                           sadeyağ 20 gr.)      
  Turp          50 "  x 2 = 100 "                
  Un helvası        1 pors x 2 =  2 pors  (İrmik helvası gibidir)  
  Yassıkadayifi      1 tane x 2 =  2 tane  (Bir danesi için ceviz  
                           5 gr. sadeyağ 20 gr.   
                           şeker 80 gr.)       
  Yoğurt         500 Gr.  x 4 = 2000 Gr.               
  Yumurta         1 tane x 4 =  4 tane               
  Zeytin         50 Gr.  x 2 = 100 Gr.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2615 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
---------------  ------------------------------------------  --------------- 
                                        
  2021              ---              14/7/1976