Endeksler
                                        
            EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN        
               KALDIRILMASINA DAİR KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası     : 2590                       
  Kabul Tarihi      : 26/11/1934                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/11/1934 Sayı : 2867          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 6           
                                        

  Madde 1 - Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa,   
Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek  
ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlariyle  
anılırlar.                                   

   Madde 2 - Sivil ve rütbe ve resmi nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve 
bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harb madalyaları bundan müstes- 
nadır. Türkler yabancı Devlet nişanları da taşıyamazlar.            

   Madde 3 - Askeri rütbelerden adın başına gelmek üzere kara ve havada Müşür-
lere Mareşal, Birinci Ferik, Ferik ve Livalara General, Denizde Birinci Ferik, 
Ferik ve Livalara Amiral denilir. Generallerin ve Amirallerin derecelerini gös- 
teren unvanlarla Deniz Müşürleri unvanlarının ve diğer askeri rütbelerin karşı- 
lıkları Ali Askeri Şürası kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdikı ile    
konulur.                                    

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 5 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.        
 ________________________________________                    
(1) Bu kanunun, 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
  Kanununa aykırı olan hükümleri mezkür Kanunun 208. maddesinin (h) bendi   
  ile yürürlükten kaldırılmıştır.