Endeksler
           SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUN


  Kanun Numarası      : 2533                       
  Kabul Tarihi       : 16/10/1981                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 18/10/1981 Sayı: 17488          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 432          
                                        
  Durumu          : 19/6/1992 tarih ve 3821 Sayılı Kanunun 1 nci   
                maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        
  KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek-13)