Endeksler
            DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası      : 2507                       
  Kabul Tarihi       : 18/8/1981                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 20/8/1981 Sayı: 17434           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 376         
                                        
  Durumu          : Külliyatın yayımlanmasından sonra, 6/10/1988 ta- 
                rihli ve 3477 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 
                yürürlükten kaldırılmıştır.           
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)