Endeksler
          ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAZMİNATI          
              ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası      : 2377                       
  Kabul Tarihi       : 23/1/1981                    
  Yayımlandığı R. Gezete  : Tarih : 25/1/1981 Sayı: 17231          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 142          
  Durumu          : Külliyatın yayımlanmasından sonra 9/4/1990 ta-  
                rih ve 418 sayılı KHK'nin 45 inci maddesiyle yü- 
                rürlükten kaldırılmıştır.            
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)