Endeksler
          KADROLARI İL ÖZEL İDARELERİNE AİT BULUNAN          
         KÜTÜPHANE VE MÜZE PERSONELİNİN AYLIKLARININ          
           GENEL BÜTÇEDEN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası    : 1870                         
  Kabul Tarihi     : 20/3/1975                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/3/1975  Sayı: 15190            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 14 Sayfa: 2401           
                                        

  Madde 1 - Kültür Bakanlığına bağlı il, ilçe, bucak ve köylerdeki kütüphane- 
ler ile müze ve ören yerlerinde görevlendirilen ve aylıklarını özel idare bütçe-
sinden alan memur, hizmetli ve bekçi gibi personelin aylıkları ve her türlü öz- 
lük giderleri genel bütçeden ödenir.                      

  Madde 2 - Bu Kanun 1 Mart 1974 tarihinde yürürlüğe girer.          

  Madde 3 - Bu Kanunu Kültür ve Maliye Bakanları yürütür.