Endeksler
               5087 - 5089                    
                                        
                                        
                                        
           JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ YENİDEN           
           TEŞKİLATLANMASI,MODERN SİLAH, ARAÇ VE           
          GEREÇLERLE DONATILMASI AMACİYLE İÇİŞLERİ          
           BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA           
           GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE            
          GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN          
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 1632                        
  Kabul Tarihi      : 23/11/1972                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/12/1972 Sayı: 14379            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 143           
                                        
                                        
  Durumu         : 2/7/1992 tarih ve 3833 sayılı Kanunun 6 ncı madde- 
               siyle yürürlükten kaldırıldığı için Külliyattan  
               çıkarılmıştır.                   
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)