Endeksler
                   4971 - 4973                
                                        
                                        
             TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YENİDEN           
           TEŞKİLATLANMASI, SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERİNİN        
            YENİLEŞTİRİLMESİ AMACİYLE MİLLİ SAVUNMA         
              BAKANLIĞINA GELECEK YILLARA GEÇİCİ          
              YÜKLENMELERE GİRİŞME YETKİSİ            
               VERİLMESİ HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 1601                     
  Kabul Tarihi        : 27/6/1972                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 8/7/1972  Sayı: 14239         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 11  Sayfa: 2708       
                                        
                                        
  Durumu           : 2/7/1992 tarih ve 3833 sayılı Kanunun 6 ncı  
                 maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı için   
                 Külliyattan çıkarılmıştır.          
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)